Skip to main content

(On) Veilig werken doe je samen?!


Vanaf 1 juli 2017 wijzigt de Arbeidsomstandighedenwetgeving!
Vindt u dat gedoe? Kiest u voor het noodzakelijke? Om boetes te voorkomen?
Of zijn het kansen om de betrokkenheid en inzetbaarheid van uw werknemers te verhogen?
Wij zien dit als kansen en ook om uw (verloop/verzuim) kosten in de hand te houden!


De Wijzigingen in een notendop:

 • het benadrukt meer dat werkgever eindverantwoordelijke is voor zijn arbobeleid;
 • versterking positie preventiemedewerker en samenwerking met arbodienstverleners;
 • verbeteren randvoorwaarden handelen bedrijfsarts;
 • een basiscontract voor arbodienstverlening;
 • meer mogelijkheden tot handhaving en toezicht door de inspectie SZW.

De logica:

 • van werkgevers en werknemers wordt verwacht actief bezig te zijn met duurzame inzetbaarheid;
 • middelen daarvoor zijn goede arbeidsomstandigheden, effectief gezondheidsbeleid en een leven lang  leren. Het gaat om fysieke en sociale (emotionele) veiligheid!
 • de werknemer (Sjors) levert zijn arbeid aan zijn klant, de werkgever (Cheffie), eigenlijk de klant van de werkgever!
 • goede, sociale en veilige arbeids­omstandigheden maken dat de werknemer zijn werkvermogen 100% kan benutten!
 • mooie aanleiding om het Arbo­/inzetbaarheidsbeleid weer eens samen met alle belanghebbende medewerkers onder de loep te nemen.

Samengevat:

 • de rollen en verantwoordelijk­heden worden nadrukkelijker neergezet;
 • met een strengere handhaving: minder waarschuwingen en eerder directe boetes;
 • u heeft een jaar de tijd om deze wijzigingen door te voeren.

Laat u inspireren door uw werknemers bij uw inkoop betreft deskundige (Arbo) adviseurs zoals: casemanager, bedrijfsarts, veiligheidskundige. Veilig werken doe je toch echt samen!

To do:

 • breng alle risico’s in kaart (www.rie.nl)! vul samen met uw medewerkers het plan van aanpak in!
 • stel een functieprofiel op uit de RIE voor de preventiemedewerker!
 • betrek iedere medewerker bij de preventie!
 • geef het (emotionele) veilig werken dagelijkse aandacht door aansturen, coachen en te inspireren!
 • laat de vrije toegang van werk­nemers tot (kern) deskundigen/ arbodienst tot een vanzelfsprekendheid behoren!
 • maak uw afspraken met des­kundige (Arbo) adviseurs vanuit uw eigen behoeften en cultuur!
 • Voer samen met uw werknemers de wettelijke maatwerkregeling in en neem ze mee bij de inloop van deskundige (Arbo) adviseurs! Onze Focus ligt op maximale betrokkenheid en inzetbaarheid van uw medewerkers!
× Contact? Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday