Skip to main content

Directe, open en eerlijke communicatie blijkt toch het meest effectief!


Op dit moment is er in de Arbo- en Verzuimwereld genoeg te doen over privacy en ziekte. Op zichzelf begrijpelijk omdat er schrijnende zaken spelen die echt niet door de beugel kunnen. Televisie programma’s zoals Zembla (2012-2013) en Radar (2016) hebben dit onder de aandacht gebracht. Een beetje eenzijdig waarmee de goeden dan weer onder de kwaden moeten lijden.

De autoriteit persoonsgegevens (AP), voorheen college bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft begin 2016 richtlijnen opgesteld. Eigenlijk bestonden die allang maar ze worden nu aangescherpt, sterker gehanteerd en geïnterpreteerd.

Wij hebben als casemanagers deze impulsen de laatste jaren gebruikt om het gesprek over inzetbaarheid effectiever te maken en de privacy van de werknemer te waarborgen.


De wetgever schiet door! De wereld op z’n kop!

Het gaat nu een kant op dat deze regels tegenstrijdig lijken met andere wetgevingen en de werkwijze van het UWV. Daarbij lijkt het ook tegenstrijdig met de (eind) verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Bij ziekte, veranderingen van inzetbaarheid en re-integratie.

Hoe blijft het werkbaar?

Door constant en zorgvuldig de dialoog aan te gaan als werkgever met uw werknemer. Spreken over de inzetbaarheid, mogelijkheden en (arbeids) problemen. Dat is wat u bij het organiseren van het werk elke dag al doet. En op dat gespreksniveau kunt u met uw zieke werknemer blijven communiceren. Harde medische zaken of diagnoses zijn hierbij niet nodig. Dat is aan de bedrijfsarts! De gemiddelde werknemer legt zijn medische dossier op tafel om een legitimatie te hebben van zijn ziek zijn. Maar daar gaat het in de praktijk niet om.

Wanneer de inzetbaarheid is veranderd door ziekte, ga dan met de adviezen van de bedrijfsarts in de hand plannen en afspraken maken. Als de veranderde inzetbaarheid niet door ziekte komt, ga dan op niveau van het obstakel of de belemmering gezamenlijke oplossingen bedenken en uitvoeren.

Ons advies?

Blijf voortdurend met elkaar in gesprek. Wanneer de werknemer mobiel is, ga dan snel op het kantoor face to face ‘het gesprek’ voeren. Leg nergens medische informatie vast in eigen systemen en verzuimsystemen. Zorg voor een directe, open en eerlijke communicatie.

Wanneer de communicatie niet lekker loopt zet direct een gespreksleider met kennis van zaken aan tafel. Dit om verspilling van tijd en onbenutbare mogelijkheden te voorkomen. De rol van de casemanager wordt zowel preventief als tijdens ziekte steeds belangrijker. En voorkomt zo onnodige schade bij de werkgever en inkomensbehoud bij de werknemer.

Wilt u meer tips? Bel ons op telefoonnummer 0251-­273883 vrijblijvend.

× Contact? Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday