Skip to main content

Ieder huisje heeft zijn kruisje


Omgaan met life events en wat kun je doen als werkgever

Een life events is een gebeurtenis die positief of negatief (kruisje) je gevoel van geluk en tevredenheid beïnvloedt. Hoe meer aanpassingsvermogen het vraagt, hoe meer stress, des te groter de kans van een persoonlijke onbalans.


Voorbeelden van een life event: een verhuizing, verbouwing, schulden, geboorte, slaapgebrek, scheiding, ongeval, verwonding, ziekte, of ziekte en ingrijpende incidenten bij vrienden of familieleden. Maar ook het overlijden van collega’s, vrienden of familieleden. Bij gebeurtenissen die (te) veel aanpassingsvermogen vragen van de werknemer, zien we de signalen en effecten op de werkvloer.

Zo heeft elke werknemer zijn kruisje en ‘verhaal’. Hier kun je als werkgever van ‘waarde’ zijn door het ‘goede gesprek’ aan te gaan en tijd ervoor te nemen, een luisterend oor te bieden, zorgvuldig door te vragen en oprecht geïnteresseerd te zijn.

Wanneer de noden en (extra) behoeften van werknemer
helder zijn, vraag je de werknemer zijn eigen inzetbaarheidsplan te maken. Door deze vraag blijft het eigenaarschap bij de leverancier van arbeid.

Bij het bespreken van dat inzetbaarheidsplan kan het werk, de taken en verantwoordelijkheden binnen de mogelijkheden anders georganiseerd worden.

Als werkgever ondersteun je en stuur je bij. Bied je praktische oplossingen (andere werktijden), verlaag tijdelijk de werkstress, geef zoveel mogelijk routine en stimuleer de zelfzorg zodat er (weer) veerkracht ontstaat. Betrek de collega’s erbij, verzorg kleine attenties en geef steun in de privésfeer.

Wanneer werknemer basale zorgen heeft, adviseer een bezoek aan de huisarts, maatschappelijk werk, (rouw)coach of schuldhulpverlening.

Integreer dit in het verzuim of inzetbaarheidsbeleid en betrek werknemers bij deze regelingen. Stimuleer het ‘goede gesprek’ te voeren en wees niet bang om soms buiten de lijntjes te kleuren. Organiseer ingrediënten voor een goede werksfeer. Geef voorlichting of laat ervaringsdeskundigen hun ‘verhaal’ doen, story telling, wanneer
zij hun gebeurtenis hebben verwerkt.

× Contact? Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday