Skip to main content

Nieuwsbrief Q1 2022


Tarieven van onze dienstverlening worden niet verhoogd

Aan het eind van ieder kalenderjaar wordt er onderzocht aan de hand van diverse factoren, of wij de tarieven van onze dienstverlening moeten verhogen, of kunnen verlagen. Omdat het rondom inzetbaarheid een turbulente tijd is en wij het graag net even anders doen dan de rest, hebben wij besloten om onze tarieven dit jaar gelijk te houden. Zo zijn jouw eerste verzuimkosten dit jaar al bespaard.


Landelijk tekort bedrijfs- en verzekeringsartsen

U heeft er vast wel iets over gehoord. Er is landelijk een dringend tekort aan bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. Alhoewel dit al langer voor problematiek zorgt binnen ons land, zijn de effecten van dit tekort de afgelopen periode flink toegenomen.

Dit is bijvoorbeeld merkbaar bij het UWV, waar door een sterk tekort inmiddels een achterstand van (wisselend per regio) 2 maanden heeft op het beoordelen van WIA-aanvragen. Eerder deze maand kwam het bericht naar buiten dat het UWV zelfs de wet overtreden heeft, om deze achterstanden weg te werken.

Het tekort aan bedrijfsartsen zal voor u en uw organisatie merkbaar zijn. Op dit moment lopen de agenda’s snel vol, waardoor het lastiger is om op korte termijn afspraken in te plannen en zijn bedrijfsartsen minder beschikbaar voor afstemming en overleg. Wij doen er uiteraard alles aan om dit te beperken, onder andere door continue in gesprek de bedrijfsartsen de mogelijkheden te bekijken.

Het aantal instromers in de opleidingen tot bedrijfs- en verzekeringsarts is weer toegenomen, maar dat is momenteel nog onvoldoende om de tekorten te verminderen. ‘De kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde’ heeft in oktober 2020 een eindadvies opgesteld aan de tweede kamer. Het is aan het nieuwe kabinet om hierop actie te ondernemen, wat door de lange formatieperiode tot op heden nog op zich laat wachten.

Klanttevredenheidsonderzoek

Binnenkort ontvangen al onze klanten een uitnodiging van ons om een vragenlijst in te vullen in het kader van het klanttevredenheidsonderzoek. We zijn enorm benieuwd naar de mening en feedback van onze klanten, om zo beter inzicht te krijgen in de kwaliteit van onze dienstverlening en de behoeften van onze klanten.

Handreiking COVID-19 en werk

Het Centrum Werk Gezondheid en C-Support hebben een handreiking gepubliceerd met praktische tips voor werknemers, werkgevers en zelfstandigen over werken met langdurige covid klachten. We merken als arbodienst dat de meeste werknemers gelukkig snel weer hersteld zijn. Helaas merken we ook dat de re-integratie van werknemers met langdurige klachten soms moeizaam en met ups en downs verloopt. Wij raden iedereen daarom aan om zich in te lezen in deze handreiking.

 Coalitieakkoord

In december is het coalitieakkoord 2021-2025 gepubliceerd. Hierin zijn ook op het gebied van arbeidsmarkt en inkomen veel ambitieuze plannen van het nieuwe kabinet gepubliceerd.

Een van de doelen is om de verschillen tussen vast- en flexwerken verder te verkleinen. Om de flexibiliteit van bedrijven te borgen wordt er onderzoek gedaan naar een plan om deeltijd-WW mogelijk te maken, voor bedrijven die zich in financiële nood bevinden.

Daarnaast gaat het nieuwe kabinet zich extra inspannen om meer mensen naar werk te begeleiden. Onder andere door meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen en het aantal beschutte werkplekken uit te breiden.

Ook zullen er veranderingen doorgevoerd worden om de overgang van werk naar werk en van uitkering naar werk te bevorderen. De regering wilt specifiek om- en bijscholing inzetten om de instroom in tekortberoepen te stimuleren.

Verder gaat de regering maatregelen nemen om de arbeidsparticipatie en positie van arbeidsongeschikten te verbeteren. Hiervoor zijn nog geen concrete plannen benoemd. Wel zal er onderzoek gedaan worden naar hoe de WIA hervormd kan worden om de uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en uitlegbaarheid te bevorderen.

Alle overige plannen kan je teruglezen in het coalitieakkoord.

× Contact? Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday