Skip to main content

Veranderingen rondom de bedrijfsarts nieuwe Arbowet per 1 juli 2017


Vanaf 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet van kracht. In onze nieuwste column van 9 juni 2017 en door middel van de mail op 21 juni 2017 hebben wij een begin gemaakt om u te informeren.


Nu willen wij u op de hoogte brengen van de wettelijke veranderingen rondom de bedrijfsarts.

• Een vrije toegang (en zo nodig anonieme) toegang van de werknemer tot de bedrijfsarts;
• Werkplek bezoek indien dat door de bedrijfsarts noodzakelijk wordt geacht;
• Afstemming met de preventiemedewerker, OR of PvT of medezeggenschap of directie, wanneer de bedrijfsarts dit noodzakelijk acht;
• De mogelijkheid van een second opinion voor uw werknemer op initiatief van de eigen bedrijfsarts bij een andere bedrijfsarts;
• Verplicht opsporen, onderkennen, signaleren en melden van beroepsziekten.

Elk contact met de bedrijfsarts verloopt via ons en wij zullen u per situatie uitleg geven, adviseren en zorgvuldig begeleiden.

Wanneer uw werknemer gebruik wenst te maken van de vrije toegang zullen wij afstemmen of het bezoek aan de bedrijfsarts wel werkgerelateerd is.

Wilt u het informatiesysteem, verzuimsignaal bijwerken?
Zodat wij kunnen controleren of de werknemer wel bij u in dienst is.

Aan u vragen wij om uw werknemers op de hoogte te brengen van deze informatie.

Met de bovenstaande punten zijn wij vertrouwt en voeren dat al jaren waar nodig en in overleg met u en de bedrijfsartsen uit. De praktijk zal verder uitwijzen wat de effecten worden van deze wettelijke bekrachtiging en veranderingen.

Voor vragen kunt u bij ons terecht via info@aandachtarbo.nl of 0251-273883.

× Contact? Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday